Velkommen til oss

Velkommen til Andøy Frivilligsentral! Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med og sette dine og andres ideer ut i livet? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som legger til rette for kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen ønsker hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å engasjere deg er den betalingen du får. Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Andøy Frivilligsentral bidrar med dugnad året rundt i uteområdene tilknyttet kommunale bygg. Her stiller de frivillige med eget utstyr som bidrar til at man kan klippe gress, luke i bedd, koste stein og annet, samt at man plukker søppel og lignende.

Les mer

Ferieklubben arrangeres av Andøy Kommune og er dermed et kommunalt tilbud for barn mellom 7 og 12 år. Her vil det være fysiske aktiviteter som sup, frisbeegolf, overnattingstur og masse andre spennende aktiviteter. Andøy Frivilligsentral ved BUA Andøy stiller med masse aktivitetsutstyr, vester til de voksne slik at alle barna til en hver tid ser hvem som er ansvarlig, førstehjelpsutstyr og en liten sommergave til alle deltakerne.

Les mer

Ta eventuelt med deg det du ønsker av håndarbeid og kos deg med dette i et par timer på Huset (gamle Frelsesarmeen) på Andenes.

Les mer

På middagstreffet serveres det tradisjonelle retter, som f.eks. lever og rogn, torsketunger og grynsuppe. Menyen er variert. I tillegg til matservering er det aktiviteter som f.eks. lotteri, historie, sang og musikk. Egenandel ligger på ca. 150,-

Les mer

1 gang i året avholder Andøy Frivilligsentral årsmøte for alle sine medlemmer og frivillige. Her vedtas budsjett, sammensetning av styret og satsingsområder for kommende år. 4-5 ganger i løpet av årsmøteperioden avholder Andøy Frivilligsentral styremøte for behandling av ev innkommende saker, det foretas budsjettreguleringer, og ved enkelte styremøte får vi besøk av samarbeidspartnere for å sette en felles kurs slik at vi på best mulig møte kan være rustet til å ivareta de menneskelige behov som fremkommer utover det som er kommunale pliktoppgaver.

Les mer

Turgruppe er et lavterskel tilbud som passer for alle, uansett nivå. Turen avsluttes med mulighet for noe varmt å drikke på Frivilligsentralen eller på Arresten AS. Det er godt med litt bevegelse, komme seg ut og få frisk luft. Det å være med på gåtur er både sosialt og fremmer psykisk og fysisk helse og har en forebyggende effekt.

Les mer

Turgruppe er et lavterskel tilbud som passer for alle, uansett nivå og uansett alder Turen avsluttes med mulighet for noe varmt å drikke på kafe skravla.

Les mer

På BUA Andøy kan man låne sports- og fritidsutstyr. Dette er et gratis tilbud for folk i alle aldre!

Les mer

Første onsdag hver måned steker og serverer de frivillige vafler til beboerne på Andenes Omsorgsbolig. Vaffelrøre leveres av Andøy Røde kors.

Les mer

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på. Har du gode ideer til nye tiltak ser vi på det sammen. Meld deg som frivillig på oppdrag, kom innom oss på Rabben, eller ta kontakt på telefon eller epost!

Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Nyheter

Nyheter fra Andøy Frivilligsentral

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre. Andøy Frivilligsentral ble stiftet i 2014. Andøy frivilligsentral er en ideell organisasjon og står registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. Visjon og handlingsplan: Andøy frivilligsentral er et samarbeidsorgan for frivillig arbeid i Andøy. Et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som frivillig ønsker å yte en ubetalt innsats i lokalmiljøet og de som har behov for bistand. Tjenestene som formidles gjennom Andøy frivillighetssentral skal ikke erstatte kommunale omsorgstjenester, men være et supplement og en støttefunksjon som først og fremst ivaretar de friske ressursene hos enkeltmenneskene. Medlemskap: Personer eller ideelle organisasjoner som ønsker å støtte lagets formål kan tegne seg som medlemmer. Andøy kommune er også medlem. Medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøte. Medlemskontingenten er årlig. Kontingenten er satt til: Ideelle organisasjoner kr. 200,- Andøy kommune og andre bedrifter kr. 500,- eller valgfritt beløp over. Enkeltpersoner kr. 100,-

2024 © Andøy frivilligsentral