Velkommen til oss

Velkommen til Andøy Frivilligsentral! Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med og sette dine og andres ideer ut i livet? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som legger til rette for kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen ønsker hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å engasjere deg er den betalingen du får. Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

En halv time med bevegelse til musikk, der det benyttes kjente og kjære sanger. Opplegget er utformet av Elin Wiik som har stor kompetanse som fysioterapeut og tidligere folkehelsekoordinator.

Les mer

Tilbudet er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelse og er et samarbeid mellom Andøy kommune og Andøy frivilligsentralen. (For mer informasjon: www.nasjonalforeningen.no ). Målet med tilbudet er å gi mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Den frivillige aktivitetsvennen og personen som har demens vil gjøre aktiviteter sammen, og slik kan personer med demens få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter.

Les mer

Ta med deg det du ønsker av håndarbeid og kos deg med dette i et par timer på Lionshuset her på Andenes.

Les mer

På middagstreffet serveres det tradisjonelle retter, som f.eks. lever og rogn, torsketunger og grynsuppe. Menyen er variert. I tillegg til matservering er det aktiviteter som f.eks. lotteri, historie, sang og musikk. Pris ligger mellom kr. 150,- og kr. 180,-

Les mer

Har du en småjobb du ønsker å få utført, eller ønsker du å ta på deg småjobber? Vi formidler kontakt.

Les mer

Språkkafé for damer på biblioteket.

Les mer

Turgruppe er et lavterskel tilbud som passer for alle, uansett nivå. Turen avsluttes med mulighet for noe varmt å drikke på Frivilligsentralen eller på Lionshuset. Det er godt med litt bevegelse, komme seg ut og få frisk luft. Det å være med på gåtur er både sosialt og fremmer psykisk og fysisk helse og har en forebyggende effekt.

Les mer

På BUA Andøy kan man låne sports- og fritidsutstyr gratis- et tilbud for folk i alle aldre!

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på. Har du gode ideer til nye tiltak ser vi på det sammen. Meld deg som frivillig på oppdrag, kom innom oss på Rabben, eller ta kontakt på telefon eller epost!

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre. Andøy Frivilligsentral ble stiftet i 2014. Andøy frivilligsentral er en ideell organisasjon og står registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. Visjon og handlingsplan: Andøy frivilligsentral er et samarbeidsorgan for frivillig arbeid i Andøy. Et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som frivillig ønsker å yte en ubetalt innsats i lokalmiljøet og de som har behov for bistand. Tjenestene som formidles gjennom Andøy frivillighetssentral skal ikke erstatte kommunale omsorgstjenester, men være et supplement og en støttefunksjon som først og fremst ivaretar de friske ressursene hos enkeltmenneskene. Medlemskap: Personer eller ideelle organisasjoner som ønsker å støtte lagets formål kan tegne seg som medlemmer. Andøy kommune er også medlem. Medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøte. Medlemskontingenten er en engangskontingent og medlemskapet er livslangt med mindre medlemmet sier det opp skriftlig. Kontingenten er satt til: Ideelle organisasjoner kr. 500,- Andøy kommune kr. 500,- Enkeltpersoner kr. 100,-

2020 © Andøy frivilligsentral